Historie traktorů Zetor

První traktory

V poválečném Československu vyvstala potřeba traktorů pro rozvíjející se zemědělství. V tehdejším podniku Zbrojovka Brno již byla skupina automobilových konstruktérů, kteří se zabývali vývojem traktoru a první prototyp byl dokončen v listopadu 1945. Počátkem roku 1946 byla zahájena sériová výroba traktoru ZETOR 25, která běžela až do roku 1961. Během této doby bylo vyrobeno neuvěřitelných 158 570 kusů traktorů Zetor 25. Dalším typem traktoru vyráběným ve Zbrojovce byl Zetor 15, ten se však vyráběl pouze dva roky (1947-48) a bylo vyrobeno 1800 kusů. Později byla výroba traktorů Zetor 25 v rámci delimitace převedena do Závodu přesného strojírenství Brno Líšeň a ve Zbrojovce se začaly vyrábět traktory Zetor 35 Super a Zetor 50 Super. Tyto traktory byly vyráběny i v pásovém provedení. V roce 1960 již byly traktory Zetor 25 a Zetor 35 a Zetor 50 Super vyváženy do více než šedesáti zemí světa. V rámci průzkumu trhu a požadavku zákazníků však bylo třeba přijít na trh se zcela novou modernější koncepcí traktorů.

Zetor 25

Unifikovaná řada UŘ I.

Myšlenka a realizace unifikované řady traktorů vznikla jako první na světě v podniku Zetor Brno. Jednalo se o výrobu více typů traktorů s různými výkony při zachování maximálního počtu společných součástek.

Počátek vývoje první unifikované řady traktorů Zetor UŘ I sahal ještě do doby, kdy v plném proudu běžela výroba typů Zetor 25 a Zetor 35 Super. Vývoj UŘ I naplno začal v roce 1957 a v roce 1960 již byla zahájena sériová výroba typem Zetor 3011 s tříválcovým motorem. Následně v roce 1962 naběhla výroba typu Zetor 4011 se čtyřválcovým motorem a o rok později byla řada doplněna o typ Zetor 2011 s dvouválcovým motorem. Tato řada traktorů pokrývala výkonové rozmezí od 24 koní do 44 koní.

Výkonnější třídu zastupoval až do roku 1966 pouze Zetor 50 Super, který však do první unifikované řady nepatřil, protože byl zkonstruován dříve.

Zetor 3011

Unifikovaná řada UŘ II.

Unifikovaná řada II začala vznikat v sedmdesátých letech vzhledem k potřebě traktorů s vyššími výkony (poprvé byl traktor této řady představen v roce 1968). Tyto traktory byly vyráběny ve spolupráci s polským závodem Ursus, avšak veškeré zkoušky probíhaly v Brně. Základním typem traktorů UŘ II byl typ Zetor Crystal 8011, který byl v Polsku vyráběn pod názvem Ursus C 385. Tento typ byl vyvinut pro výkonovou třídu 75-80 koní. Byl vybaven vodou chlazeným řadovým čtyřválcovým vznětovým motorem s přímým vstřikem paliva. Následně byl typ doplněn o přední hnanou nápravu a vznikl tak Z 8045.

Dalším ypem UŘ II byl Zetor Crystal 12011 a 12045 s přední hnanou nápravou. Hlavní rozdíl "stodvacítek" od "osmdesátek" byl v tom, že měly šestiválcové motory o výkonu 120 koní, jinak měly traktory maximální počet shodných součástí. V malé sérii a hlavně pro export byl také vyroben typ Zetor Crystal 14045. Šlo v podstatě o Z 12045 se zvýšeným výkonem na 130 koní. Protože požadavky na výkon stále rostly, byla druhá unifikovaná řada ještě doplněna o typy s přeplňovanými motory. Jednalo se o čtyřválcové Z 10011, Z 10045 a šestiválcový Zetor Crystal 16045, který byl nejvýkonnějším traktorem této řady.

Zetor Crystal

Unifikovaná řada UŘ III.

Ještě během výroby druhé unifikované řady v Zetoru Brno začal vývoj zcela nové řady traktorů vyšších výkonových tříd, označované jako unifikovaná řada III. Sériová výroba byla zahájena v roce 1991 typy Zetor 7520, 8520, 9520 bez přední hnané nápravy a Zetor 7540, 8540, 9540 a 10540 s přední hnanou nápravou. Typ Zetor 7520/40 byl v této řadě jediný s atmosférickým motorem a jeho výroba byla po krátké době zastavena, neboť traktor se výkonově kryl se Zetorem 7340 z první unifikované řady. Při vývoji bylo hojně využito poznatků z vývoje a výroby UŘ II.

Zetor Forterra
Miniaplikace
Všechna práva vyhrazena © 2016
Free Web Hosting